KIVARI DIGITAL TIETOSUOJAPOLITIIKKAJohdanto

Kivari Digital on sitoutunut kunnioittamaan yksityisyyttänne ja tunnistaa tarpeenne suojata ja hallita kaikkia henkilökohtaisia ​​tietojanne ("Henkilötiedot"). Olemme laatineet tämän tietosuojakäytännön tuodaksemme esiin sen huolellisuuden, jolla käsittelemme henkilötietojanne, milloin Kivari Digital on rekisterinpitäjä tai viittaamme tämän käytännön sovellettavuuteen.

Henkilötiedot tarkoittavat mitä tahansa tietoja, joita voidaan käyttää yksilön tunnistamiseen, mukaan lukien muun muassa etu- ja sukunimi, postiosoite ja sähköpostiosoite tai muut yhteystiedot.

Kivari Digitalin henkilötietojen käsittely- ja suojauskäytännöt ovat täysin EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) (asetus (EU) 2016/679) sekä muiden EU:n ja Suomen yksityisyyttä ja vaatimustenmukaisuutta koskevien lakien mukaisia. Näitä periaatteita ja sääntöjä sovelletaan riippumatta siitä, tallennetaanko henkilötietoja sähköisesti, paperille tai muulle materiaalille.

 

Kuinka ja miksi käytämme henkilötietojasi?

Kivari Digitalin on kerättävä ja käytettävä tiettyjä henkilötietoja osana liiketoimintaa, lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi ja ennen kaikkea palvellakseen teitä asiakkaana tai kumppanina. Tietoja kerätään vain laillisiin tarkoituksiin, eikä niitä käsitellä tavalla, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten kanssa.

 

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme henkilötietoja, mukaan lukien yhteystiedot (kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero). Lisäksi voimme kerätä työtehtävääsi, vastuualueeseesi ja tekniikkaan liittyviä tietoja voidaksemme tarjota työrooliisi liittyviä sisältöä ja palveluja.

 

Kuinka keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietojanne, kun otatte meihin yhteyttä, jos teillä on kysyttävää, kommentteja, tietopyyntöjä sekä sopimuksen tai oston valmistelun yhteydessä. Voimme käyttää myös useita muita julkisesti saatavilla olevia verkkolähteitä keräämään ja rikastamaan henkilötietoja.

 

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn laillinen tarkoitus perustuu aina joihinkin tai useampaan seuraavista:

a) Aiesopimus, toimeksiantosopimus, salassapitosopimus (NDA) tai muu vastaava sopimus

b) Suostumuksesi joko suullisesti tai kirjallisesti

c) Oikeutettu etu

Oikeutettu etu perustuu oikeuteen harjoittaa liiketoimintaa ja siihen liittyvää toimintaa, kuten myyntiä ja suoramarkkinointia. Kivari Digital toimii vain yritysten välisessä liiketoiminnassa (B2B) eikä tallenna tai käsittele kuluttajatietoja.

 

Kuinka tallennamme henkilötietojasi?

Tallennamme ja käsittelemme ainoastaan ​​vähimmäismäärän tietoja, jotka ovat tarkoitukseen nähden tarpeellisia. Tietoja ei säilytetä kauemmin kuin on tarpeen. Tietoja voidaan säilyttää pidempään vain arkistointitarkoituksia varten, jotta voimme täyttää Kivari Digitalin lakisääteiset velvoitteet.

Kaikkia henkilötietoja säilytetään turvallisesti, eikä niitä paljasteta kolmansille osapuolille, ellei se ole tarpeen aiotun tarkoituksen, palvelulupauksemme tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Voimme siirtää osan kerätyistä tiedosta kumppaneillemme, joilla on tärkeä rooli toiminnassamme: ne auttavat meitä markkinoimaan, myymään ja tukemaan Kivari Digitalin tarjoamia tuotteita ja palveluita.

Kaikkien henkilötietojen vastaanottajatahojen on oltava GDPR-yhteensopivia ja sovellettava samoja turvallisuusperiaatteita henkilötietojen tallennuksessa ja käsittelyssä. Teemme kaikki tarvittavat, käytettävissä olevat toimenpiteet varmistaaksemme, että palveluntarjoajamme ja yhteistyökumppanimme täyttävät nämä vaatimukset henkilötietojasi suojaamiseksi puolestamma.

 

Markkinointi

Voimme käyttää antamianne henkilötietoja tiedottaaksemme teille tuotteista, palveluista, tapahtumista, koulutuksista tai liiketoimintamahdollisuuksista, jotka mielestämme saattavat olla teille kiinnostavia työroolisi tai aiemmin antamienne tietojen perusteella.

Jos päätämme lähettää tällaisia ​​tiedotteita, teillä on mahdollisuus kieltäytyä niiden vastaanottamisesta. Teillä on milloin tahansa oikeus kieltää meitä ottamasta teihin yhteyttä markkinointitarkoituksia varten.

 

Mitkä ovat tietosuojaoikeutesi?

Kivari Digital soveltaa rekisteröidyn oikeuksien käyttöä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukaisesti. Keskeiset yksilön oikeudet on tiivistetty alla.

 

Tiedonsaantioikeus

Teillä on oikeus tietää, onko meillä henkilötietojasi. Pyynnön perusteella toimitamme kopion tällaisista tiedoista.

 

Oikeus tietojen oikaisuun

Teillä on oikeus pyytää teitä koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisua.

 

Oikeus tulla unohdetuksi (tietojen poistaminen)

Teillä on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista alkuperäisen tarkoituksen kannalta ja lakisääteiset vaatimukset eivät edellytä niiden säilyttämistä. Tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, jos pyyntö on pätevä eikä ole vastoin Kivari Digitalin lakisääteisiä velvoitteita.

HUOM: Tietojen poistaminen ei takaa, että tietojasi ei kerätä, säilytetä eikä käsitellä uudelleen jostakin muusta lähteestä, koska meillä ei ole tietoja, jolla voisimme sen estää

 

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Teillä on oikeus milloin tahansa vastustaa teitä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Emme enää käsittele henkilötietojasi, ellei käsittelylle ole pakottavia laillisia syitä.

Kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, henkilöllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.

Jos henkilö vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten, henkilötietoja ei enää käsitellä tällaisiin tarkoituksiin. Ttällöin meidän kuitenkin on edelleen ylläpidettävä vähimmäishenkilötietoja, jotka vaaditaan tämän pyynnön täyttämiseksi.

 

Kuinka käytämme evästeitä?

Kivari Digital ei käytä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin verkkosivustojen ja palveluiden ylläpitoon ja parantamiseen. Näihin tarkoituksiin voi kuulua esimerkiksi aiemmin antamiesi tietojen muistaminen palaute- tai tilauslomakkeissa. Emme käytä evästeitä mainostarkoituksiin.

Verkkosivustomme ja verkkosovelluksemme, esimerkiksi lomakkeet, voivat sisältää ulkopuolisia elementtejä, jotka asettavat evästeitä kolmannen osapuolen puolesta, esimerkiksi verkkosivustojen käyttöanalytiikkaan tai kolmannen osapuolen sovelluksen toimintaan tai sosiaaliseen verkostoon liittyen.

 

Kuinka hallita evästeitä?

Voit asettaa selaimesi olemaan hyväksymättä evästeitä lainkaan tai kolmannen osapuolen evästeitä. Joissakin tapauksissa tämä voi kuitenkin rajoittaa joitain verkkosivustomme ominaisuuksia, eivätkä ne toimi täysin odotetulla tavalla.

 

Tietosuojakäytännön muutokset

Tarkistamme tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti ja voimme muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Jos henkilötietojesi käyttötavassa tehdään merkittäviä muutoksia, lähetämme sivustollemme näkyvän ilmoituksen, jossa ilmoitetaan muutoksesta.

 

 Henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

 

Kivari Digital
info@kivaridigital.com

info@kivaridigital.com +358 40 484 5300